no image

גזע, גלוי שורש גובה 0.4 מטר, אספקה בחודשים ינואר - מרץ, ניתן להזמין לפני.

תיאור המיכל:

ורד מעוצב גזע בגובה 0.4 מטר, גלוי שורש. סוג מיכל זה יש לשתול מיד עם הגעתו לבית הלקוח. מומלץ להכין את בורות השתילה כבר בעת הזמנת הפריט על פי הוראות השתילה המופיעות באתר. פריט זה ניתן להזמין מתקופה זו והספקתו תעשה החל מחודש ינואר עד חודש מרץ.


משלוח:

מיכל זה ניתן למשלוח